快捷搜索:

寄语洛城风日道,明年春色倍还人。

寄语洛城风日道,明年春色倍还人。

出自唐朝杜审言的《春日京中有怀
原文赏析:
今年游寓独游秦,愁思看春欠妥春。
上林苑里花徒发,细柳营前叶漫新。
公子南桥应尽兴,将军西第几留宾。
寄语洛城风日道,明年春色倍还人。
拼音解读
jīn nián yóu yù dú yóu qín ,chóu sī kàn chūn bú dāng chūn 。
shàng lín yuàn lǐ huā tú fā ,xì liǔ yíng qián yè màn xīn 。
gōng zǐ nán qiáo yīng jìn xìng ,jiāng jūn xī dì jǐ liú bīn 。
jì yǔ luò chéng fēng rì dào ,míng nián chūn sè bèi hái rén 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: